وبلاگ آزمون مرکز آموزش فنی حرفه ای تربت

اعلام نتایج آزمون پایان ماه

تاريخ و محل برگزاري آزمونهاي عملي قبول شدگان مراكز وآموزشگاههاي آزادو ادواري مركز شماره 8 تربت حيد

تاريخ و محل برگزاري آزمونهاي عملي قبول شدگان  مراكز وآموزشگاههاي آزادو ادواري  مركز شماره 8 تربت حيدريه

                                                                               آزمون كتبي  21/12/1389

رديف

معرفي شدگان

رشته

تاريخ

ساعت

محل برگزاري  آزمون

1

رايان مهر

كامپيوتر

15/01/1389

3 بعداظهر

آموزشگاه

2

ويانا

كامپيوتر

15/01/1389

5بعداظهر

آموزشگاه

3

عارف

كامپيوتر

16/01/1389

8 صبح

آموزشگاه

4

پردازش

كامپيوتر

16/01/1389

12 صبح

آموزشگاه

5

طوس كنكاش

كامپيوتر

16/01/1389

8 صبح

آموزشگاه

6

علائي

كامپيوتر

16/01/1389

11 صبح

آموزشگاه

7

طوس كنكاش

نقشه كشي عمومي

16/01/1389

8 صبح

آموزشگاه

8

نصرت /حاسب پرداز /ابتكار

حسابداري

18/01/1389

11 صبح

مركز برادران

 

عماد

نقشه كشي /بناي سفت كار

18/01/1389

2 بعداظهر

آموزشگاه

9

آميتيس

آرايش /  شيريني خشك بافر

17/01/1389

8 صبح

آموزشگاه

10

ساغر/تنديس / آريس /ابرو

مراقبت زيبائي

16/01/1389

8 صبح

آموزشگاه  آريس

11

كژال

پولك و منجوق

16/01/1389

8 صبح

آموزشگاه

12

يلدا / كنديس

پيراهن دوز / نازكدوزي

18/01/1389

8 صبح

آموزشگاه

13

نازيتا ( دولت آباد )

پيرايشگر ابرو و صورت

18/01/1389

8 صبح

آموزشگاه

14

يارمند / همراز ..

كامپيوتر

19/01/1389

8صبح

آموزشگاه

15

فرشته

شيريني / آشپزي

18/01/1389

8صبح

آموزشگاه

16

كوشش

نازكدوزي

18/01/1388

8صبح

آموزشگاه

17

مركز برادران

تون آپ

17/01/1389

9 صبح

مركز برادران

18

مركز برادران

برق صنعتي

17/01/1389

9 صبح

مركز برادران

19

مركز برادران

برق خودرو

17/01/1389

9 صبح

مركز برادران

20

مركز مه ولات

تعمير موتور سيكلت

14/01/1389

9 صبح

مركز برادران

21

مركز مه ولات

نقاشي روي پارچه

19/01/1388

9صبح

مركز خواهران

22

آسمان

كامپيوتر

17/01/1389

8صبح

آموزشگاه

23

پاستور / پاستور نو

كامپيوتر

17/01/1389

10صبح

آموزشگاه

24

توكلي / چشم انداز

نازكدوزي

16/01/1389

8 صبح

آموزشگاه

25

آرش صنعت

برق صنعتي

16/01/1389

8 صبح

آموزشگاه

27

آرش صنعت

كار آفريني

16/01/1389

8 صبح

آموزشگاه

28

مركز دولت آباد

برق ساختمان

19/01/1389

8 صبح

آموزشگاه

29

مركز مه ولات

برق صنعتي / برق ساختمان ..

16/01/1389

9 صبح

مركز برادران

 

 

تاريخ و محل برگزاري آزمونهاي عملي قبول شدگان  مراكز وآموزشگاههاي آزادو ادواري  مركز شماره 8 تربت حيدريه

آزمون كتبي 21/12/1389

رديف

معرفي شدگان

رشته

تاريخ

ساعت

محل برگزاري  آزمون

30

كاج 

كامپيوتر

17/01/1389

4 بعداظهر

آموزشگاه

31

عاطفه

پيرايشگر موي زنانه

19/01/1389

8 صبح

آموزشگاه

32

مركز مه ولات

سفراه آرا 

11/01/1389

9صبح

خير آباد 

33

سليماني

پيرايشگر ابرو و صورت

15/01/1389

8 صبح

آموزشگاه

34

ادواري

تعمير اتومبيل سواري

18/01/1389

9 صبح

مركز برادران

35

ادواري

برق صنعتي/  برق ساختمان

17/01/1389

9 صبح

مركز برادران

36

ادواري

برق خودرو

18/01/1389

9 صبح

مركز برادران

37

ادواري

تعمير لوازم گاز سوز

17/01/1389

9 صبح

مركزرشتخوار

38

ادواري

نقشه كشي صنعتي

18/01/1389

9 صبح

مركز برادران

39

ادواري

تعمير لوازم خانگي

18/01/1389

9 صبح

مركز برادران

40

ادواري

تعمير ماشينهاي الكتريكي

18/01/1389

9 صبح

مركز برادران

41

ادواري

عمران

17/01/1389

14ظهر

آموزشگاه طوس كنكاش 

42

ادواري (برادران )

كامپيوتر

18/01/1389

8صبح

آموزشگاه عارف

43

ادواري(خواهران )

كامپيوتر

18/01/1389

14 ظهر 

آموزشگاه عارف 

44

ادواري

    نازكدوزي /لباس شب و عروس

17/01/1389

8 صبح

آموزشگاه كژال

45

ادواري

الگو ساز و برشكار /مانتو دوز/ روبان دوزي  

17/01/1389

8 صبح

آموزشگاه كژال

46

ادواري

حسابداري

18/01/1389

10 صبح

مركز برادران

 

 

تذكرات مهم :

رعايت نظم و انضباط و حجاب كامل اسلامي الزامي مي باشد .

همراه داشتن كارت شناسائي معتبر و كارت آزمون الزامي مي باشد .

وسايل مورد نياز آزمون خياطي : چرخ خياطي – پارچه با عرض 150 سانتي متر 2.5 متر -6 عدد دكمه

   70 سانتيمتر لايچسب .

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 13:25  توسط آزمون  |